МЕТА - Українська пошукова система
Перша сторінка  Ukraine Стартуйте з Метою!
  ПОШУКОВІ ПРИКМЕТИ    ЯК СКЛАДАТИ ЗАПИТ  ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ
Пошук в Україні:
Додати URL 
Контакт 
 
ЗМІСТ

   Як складати запит

   Пошукові прикмети

   Наші новини

   Публікації

   Додавання URL

   Web-майстру

   Наші банери

   Реклама

   Контакт

ЯК СКЛАСТИ ЗАПИТ

МЕТАІНФО

 Перша сторінка
 Сайт тижня
 Re:Search

 - Найпростіший пошук
 - Простий пошук
 - Розширений пошук
 - Параметри пошуку
 - Результати пошуку
 - Підсвітка
 - Пошук в знайденому

НАЙПРОСТІШИЙ ПОШУК

Найпростіший пошук так само простий, як 1, 2, 3:

1. Ввести ключові слова запиту в довільній формі в пошуковий рядок;
2. Якщо необхідно, вибрати одну або декілька підрубрик пошуку (Київ, Харків, Зарубіжжя);
3. Натиснути Enter (кнопку "Знайти/Find").

Можливо, це все, що Вам зажадається для того, щоб знайти цікавлячу інформацію. У іншому випадку можна пошукати її інакше.

ПРОСТИЙ ПОШУК

Звичайно, запит являє собою одне або декілька слів, наприклад:

      швидкий пошук інформації

За таким запитом Ви отримаєте документи, в яких зустрічаються всі слова запиту. Виняток складають сполучники, прийменники, вигуки тощо. Ці слова (так звані стоп-слова) можна не писати в запиті, оскільки самі по собі вони не несуть смислового навантаження і будуть нехтуватися. Наприклад, за запитом: погода в Криму будуть знайдені всі документи, в яких зустрічаються одночасно два слова: "погода" и "Крим". Де саме в документі розташовані слова, в якій граматичній формі вони знаходяться -- не важливо. Слово "в", що є прийменником, нехтується. Отже наведений запит можна написати і так:

     Крим в погоді
     або
     погода Крим

Результат пошуку буде таким, як і в першому випадку.

Звертаемо Вашу увагу на важливу особливість пошуку: незалежно від того, в якій граматичній формі Ви писатимите слово у запиті, воно буде знайдено в документах у всіх своїх формах. Наприклад, за запитом:

     дитина йшла

буде знайдено серед інших і документи, які містять текст "діти йдуть". Таке розпізнавання форм працює для звичайних слів української/російської мови (базова лексика), тобто для яких-небудь специфічних слів, термінів, неологізму і т.п. воно не спрацює.

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК

 

РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Різниця між простим і розширеним засобами пошуку в тому, що при розширеному пошуку використовуються групи операторів, які дозволяють точно указати, яким чином повинні бути зв'язані між собою слова запиту, указати відстань між ними тощо.
Перша група -- це логічні оператори.

Оператор Синоніми Описання
ТА AND
И
&
+
Логічне ТА мається на увазі, його можна опускати, тобто потрібна інформація повністю эквивалентний запиту потрібна та інформація. По будь-якому з цих запитів будуть знайдені документи, що містять обидва слова.
Оператор ТА уточнює область Вашого пошуку.
АБО OR
ИЛИ
|
Логічне АБО дозволяє шукати документи, що містять хоч би одне з слів в запиті. Так, за запитом швидкий або пошук будуть знайдені документи, що містять будь-яке з вказаних слів або обидва слова одночасно.
Оператор АБО розширює сферу Вашого пошуку.
НЕ
NOT
-
Логічне НЕ обмежує пошук документами, що не містять слово, вказане після оператора. Наприклад, за запитом напій не кава будуть знайдені документи, що містять слово "напій", але не містять слово "кава".
Оператор НЕ обмежує область Вашого пошуку.
( )   Круглі дужки задають порядок дії логічних операторів. Наприклад, Ви друкуєте запит швидкий або якісний пошук. За таким запитом Ви отримаєте документи, що містять або слово "швидкий", або одночасно слова "якісний" та "пошук" (оскільки оператор ТА мається на увазі і діє першим). Якщо ж Ви напишете запит (швидкий або якісний) пошук, то отримаєте документи, де зустрічаються одночасно слова "швидкий" та "пошук", або "якісний" та "пошук".

Друга група операторів дозволяє задати відстань між словами запиту.

Оператор Синоніми Описання
" "   Подвійні лапки дозволяють знаходити словосполучення, вказане в них, або близьке до нього. Останнє застереження пов'язано з двома обставинами. По-перше, стоп-слова (прийменники, сполучники тощо) в лапках нехтуються, як у звичайному запиті. По-друге, граматична форма слів також лапками не фіксується (щодо запитів росйською мовою). Наприклад за запитом "погода в Криму" будут знайдені документи, що містять наступні словосполучення: "погода в Криму", "погода та Крим", "погода над Кримом", "погода Крим" тощо.
сл2(...) с2(...)
w2(...)
[2,...
]
Обмеження вiдстанi у словах (двiйка вказана як приклад). Якщо Ви потребуєте, щоб заданi Вами слова зустрiчались, скажiмо, у межах 5 слiв, треба написати: сл5(сонце вітер вода). У цьому випадку будуть знайденi документи, де мiж словами "сонце", "вітер" та "вода" розташовано не бiльш двох iнших слiв (тобто загальне число слiв у фрагментi не перевищує 5). Порядок, в якому зустрiчаються заданi слова -- не важливий.
пр2(...) п2(...)
реч2(...)
s2(...)
{2,...}
Обмеження вiдстанi у реченнях (двiйка вказана як приклад). Якщо Ви потребуєте, щоб заданi Вами слова зустрiчались, скажiмо, у межах 1 речення, треба написати: пр1(сонце вітер вода).

Ще один поширений випадок -- пошук за адресами Web-серверів.

Оператор Синоніми Описання
url= url: Обмеження пошуку одним або декількома серверами, або навіть частиною сервера. Ось декілька прикладів.

Приклад 1. Запит:

url=www.kharkiv.com

За таким запитом будуть видані всі документи, проіндексовані машиною на сервері www.kharkiv.com. У цьому разі документи видаються у випадковому порядку.

Приклад 2. Запит:

url=www.kharkiv.com & довідкова & інформація

За таким запитом будут выдані усі документи сервера www.kharkiv.com, що містять слова "довідкова" та "інформація".

Приклад 3. Запит:

url=www.kharkiv.com/assistance/*

За таким запитом будуть видані усі документи, проіндексовані Метою на сервері www.kharkiv.com у каталозі assistance та його підкаталогах.

Приклад 4. Запит:

url=*.kharkiv.com

За таким запитом будуть видані всі документи, проіндексовані машиною на серверах kharkiv.com, users.kharkiv.com тощо. Запити такого типу можуть оброблятися досить довго. Не варто давати запит типу *.uа, оскільки видача декількох сотен тисяч документів не допоможе Вам знайти потрібну інформацію, а система може і взагалі "роздумати" повертати Вам результати пошуку.

Окрім позначених вище можна користуватися спеціалізованими операторами -- зрізання та нормальної форми.

Оператор Синоніми Описання
*   Оператор зрізання. Зірочка наприкінці слова замінює довільне число будь-яких літер. Отже за запитом вол* окрім "вола" буде знайдено документи, що містять слова "воля", "Волинь", "вольт" та інші у будь-якій грамматичній формі.
!   Оператор нормальної форми. Іноді деякі форми різних слів співпадають за написанням. До прикладу, слово "лада" -- це нормальна форма іменника жіночого роду та одночастно родовий відмінок слова "лад". Для того, щоб усунути таку неоднозначність, Ви можете поставити поперед слова у запиті знак вигуку (!). Таким чином Ви підкреслюєте, що це нормальна форма, та відтинаєте деяку частину непотрібних словоформ та якось обмежуєте видачу результатів. За запитом !лад не буде знаходитись словоформа "ладой", що є тільки у іменника жіночого роду "лада".

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК

 

ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ

На відміну від операторів розширеного пошуку, які встановлюють взаємозв'язок між словами, оператори параметрів запиту дозволяють обмежити область пошуку (як за часом створення, так і за рядом службових полів документа).

Оператор обмеження інтервалу дат:

Оператор Синоніми Описання
дата= дата:
date=
date:
Цей оператор дозволить Вам обмежити пошук тільки тими документами, які попадають в заданий інтервал дат. Ось декілька прикладів.

Приклад 1. Запит:

Україна дата=01/01/99-01/02/99

За таким запитом будуть видані всі документи, що містять слово "Україна", і що мають дату від 1 січня 1999 року до 1 лютого 1999 року.

Приклад 2. Запит:

date=01/01/99 Україна

За таким запитом будуть видані всі документи, що містять слово "Україна", і що мають дату 1 січня 1999 року.

Приклад 3. Запит:

дата:<01/02/99 Україна
или
дата:-01/02/99 Україна

За таким запитом будуть видані всі документи, що містять слово "Україна", і що мають дату не пізніше 1 лютого 1999 року.

Оператори пошуку по службових полях документа:

Оператор Синоніми Описання
з= t=
заг=
title=
Слово, що вказане пiсля знаку рiвняння (або складна конструкцiя у дужках) буде шукатись у назвах документiв (попереду дужок знак рiвняння можна не друкувати). За запитом t=(море або сонце) буде знайдено документи, що мiстять в назвi слово "море" або слово "сонце", або обiдва слова одночасно.
кл=

kw=
клсл=
keywords=

Вказане після знака рівності слово (або складова конструкція в круглих дужках) будуть шукатися в полі META KEYWORDS документів (перед круглими дужками знак рівності можна опускати). За запитом kw(море та сонце) будуть знайдені документи, для яких автор Web-сторінки в ключових словах указав обидва слова: "море" та "сонце".
р= a=
рис=
alt=
Вказане після знака рівності слово (або складова конструкція в круглих дужках) будуть шукатися в полях ALT (коментарі до картинок). За запитом alt=weather будуть знайдені документи, в яких є картинка з коментарем, що містить слово "weather".
сс= L=
ссылка=
link=
Вказане після знака рівності ім'я интернет-серверу буде шукатися в посиланнях, що є в HTML-документах. Цей пошук ведеться тільки по посиланнях, де вказане повне ім'я сервера (шлях до конкретного файла нехтується). За запитом link=www.kharkiv.com будуть знайдені документи, в яких є посилання на документи з сервера www.kharkiv.com, в тому числі будуть знайдені й локальні посилання в межах самого www.kharkiv.com, але тільки в тому випадку, якщо в посиланні вказане повне ім'я сервера.
ком= c=
к=
comment=
Вказане пiсля знаку рiвняння слово (або складова конструкцiя у дужках) буде шукатись у полях COMMENT (коментарi). За запитом с=(файли у мережі) будуть знайдені документи, в коментарях до котрих зустрiчаються обидва слова: "файл" та "мережа".
текст= x=
т=
text=
Вказане після знаку рівності слово (або складова конструкція в круглих дужках) будуть шукатися тільки в звичайному тексті. За умовчанням слова запиту шукаються як в тексті, так і у всіх вказаних вище полях. Щоб шукати тільки по тексту, який Ви бачите в основному вікні програми перегляду (browser), користуйтесь цим оператором. За запитом text=(підсумки або коментарі) будуть знайдені документи, в яких будь-яке з вказаних слів зустрічається в межах основного тексту документа.

Інший, більш швидкий шлях вибору області пошуку -- перейти на сторінку ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ та вибрати необхідні значення.

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК


РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

Декілька слів про форму представлення результатів пошуку.
Загальна кількість результатів пошуку показується на початку сторінки.
Найбільш релевантні запиту відповіді показуються вгорі списку, з вказівкою кількості речень, відповідаючих запиту.
Крім посилання на знайдений документ (з вказівкою дати створення і кодування документа ) видається назва сторінки, дата створення файла і кодування документа. У тому випадку, якщо один і той же документ розташований на різних серверах, або поданий в різному кодуванні, буде показана тільки одна відповідь з декількома посиланнями.

Текстовий опис ресурсу настроюється зі сторінки ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ. Можна вибрати коротку форму видачі результату, при якій буде показана тільки назва документа, середню форму -- при цьому показується 2-3 релевантних речення із знайденого документа і докладну форму -- текстовий фрагмент документа до 10 релевантних речень.
У другому і третьому випадках ключові слова запиту будуть підсвічені.

Після натисненні на посилання знайденого документа буде відкрите інше вікно. Якщо Ви хочете відкрити посилання в цьому ж вікні -- натисніть на іконку . Крім того, є можливість прямо зі сторінки результатів завантажити в новому вікні головну сторінку сервера, на якому розташований знайдений документ. Для цього натисніть іконку .

У тому випадку, якщо знайдений документ не доступний або істотно змінився з моменту індексації, можна використати "Реконструкцію тексту". У цьому випадку буде відкрите інше вікно із змістом сторінки.

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК

ПІДСВІТКА

Якщо ключові слова Вашого запиту зустрічаються не в основному тексті документа, а в будь-якому службовому полі, буде видана вказівка, до якого поля сторінки належить даний фрагмент тексту, одночасно з цим результати пошуку будуть підсвічені іншим кольором.
Для поля META KEYWORDS: Keywords:...
Для поля ALT: Малюнок:...
Для поля COMMENT: Коментар:...
Для поля A HREF: Посилання:...

Правило навпівжирного зображення ключових слів Вашого запиту діє і в цьому випадку.

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК

ПОШУК В ЗНАЙДЕНОМУ

Ви можете уточнити результати з використанням параметра "Шукати в знайденому", який доступний з усіх сторінок результатів пошуку. Для цього необхідно відмітити check-box (поставити галочку) та ввести додаткові ключові слова. При цьому пошук буде проводитися по вже знайденому масиву результатів. У іншому випадку пошук буде проведено по всій базі.

ДО ЗМІСТУ | ПОЧАТИ ПОШУК

 

Допомога | Додати URL | Web-майстру | Наші банери | Реклама | Наші новини | Публікації | Контакт